கலப்புறவுக்காகக் கடத்தப்படும் கன்னிராணிகளின் கதை

தலைப்பைப் பார்த்துவிட்டு வேறு எதற்காகவோ படிக்க வராதீர்கள். இது ’காக்கைச் சிறகினிலே’ ஜூலை 2021 இதழில், சு. இராமசுப்பிரமணியன் அவர்கள் எழுதிய உயிரியல் கட்டுரையின் தலைப்பு (எறும்புகள் இனப்பெருக்கத்தில் கலப்புறவுக்காகக் கடத்தப்படும் கன்னிராணிகளின் கதை – Ruled become rulers). சமீபத்தில் ரசித்துப் படித்து வியந்தது.

PDF லிங்க் :
http://kaakkai.in/wp-content/uploads/2021/07/July-2021-pages-final-1.pdf
*
நன்றி : சு. இராமசுப்பிரமணியன் , காக்கைச் சிறகினிலே (இறக்கை 10, இறகு 7)