பினாத்தல் சுரேஷ் & தெரிசை சிவா சிறுகதைகள் (Links)

ஒட்டக மனிதர்கள்‘சிறுகதைத் தொகுப்பிலிருந்து, வாழ்த்துகளுடன்…

*

கீழ்நோக்கியே பாயும் நீர்வீழ்ச்சி – பினாத்தல் சுரேஷ்
*

அண்டி – தெரிசை சிவா

*

Contact : Naan Rajamagal
*

நன்றி : கானல் அமீரகம் & ஆசிப் மீரான்