தங்கப் புற்கள் – சிறில் அலெக்ஸ்

ஓவியத்திலுள்ள ஒளி சகோதரர் சிறில் அலெக்ஸின் ‘ஒரு கிறிஸ்துமஸ் கதை!’யில் இருக்கிறது. படித்துப் பாருங்களேன்.