உள்ளேயும் வெளியேயும் (கவிதை) – ஆனந்த்

anand1

உள்ளேயும் வெளியேயும்

ஆனந்த்

ஒரு மாபெரும் மரத்தையும்
சூழ்ந்து நின்ற வெளியையும்
மழை பெய்த மாலை ஒன்றுடன்
சேர்த்து விழுங்கினேன்

காலையும் மாலையும்
கூடு திரும்பும்
பறவைக் கூட்டங்களும்
நிகழ்கின்றன உள்ளே
காலமும் ஓடுகிறது

வெளியே
அக்கோடிக்கும் இக்கோடிக்கும்
நீளும் சிறகு விரித்து
வண்ணங்கள் கடந்த
இந்தப் பறவை மட்டும்
மெல்லப்பறந்து
கொண்டு இருக்கிறது

எங்கு
எப்போது
என்பதுதான்
புரியவில்லை.

***

நன்றி : ஆனந்த், காலச்சுவடு (1991 சிறப்பிதழ்)

***

தொடர்புடைய சுட்டி :

கரைந்துபோகும் கணம்-ஆனந்தின் ‘உள்ளேயும் வெளியேயும்’ :
பாவண்ணன் (உயிர்மை கட்டுரை)