இம்ரானின் அனுபவங்கள் எவருக்கும் வரவேண்டாம் – அ.மார்க்ஸ்

imran01

‘சொல்ல முடியாத வலி’யென்று லரீனாஹக் சொன்னது ரொம்பவும் கொஞ்சம்… இங்கே சொடுக்கி வாசியுங்கள்.

நன்றி : அ.மார்க்ஸ்

« Older entries