ஒரு கணநேரம், ஒரேயொரு ஸ்வர்ணலதா

‘மொகலே ஆஸம்’ தமிழ்ப்படத்துக்காக நாகூர் சலீம் எழுதி என் ஸ்வர்ணலதா பாடியது, வலையேற்றிய நண்பன் ரூமிக்கு நன்றிகளுடன்…