துன்பம் நேர்கையில்… – சஞ்சய் சுப்பிரமணியன்

 

***

Thanks to : carnaticopia

***

போனஸ் :

“ரசிகர்களைத் திருப்திப்படுத்துவதற்கு நான் முக்கியத்துவம் தருவது கிடையாது” –  நேர்காணல்: சஞ்சய் சுப்பிரமணியன்