கனிபாவா கச்சேரி

நாகூர் ‘ரிபாய் ஜமா கலிபா’ கனிபாவா தலைமையில் நடந்த கச்சேரி ஒன்றை நண்பர் சித்தார்த்   ப்ளஸ்-ல் பகிர்ந்திருந்தார். அதை இங்கே கேட்கலாம். வெள்ளி தவறாமல் வீட்டிற்கு வந்து பாடும் கனிபாவாவை நான் எடுத்த புகைப்படம் இது (Jun’2010), ஒரு  ஃபில்டரோடு. எப்படி இரிக்கிது?

Click here to enlarge Photo

ganibava-nagore-jun2010ft