துஆ (பிரார்த்தனை)

நன்றி : ஆசிப் மீரான்

*
Zainulahbudeen Hussain · Dua – Asif Meeran – Ramadan 2023