சூஃபி 1996 – துபாய் டைரிக் குறிப்புகள் (24)

மீண்டும் ஒரு முன்குறிப்பு : சூஃபிஸத்தில் ஈடுபாடுள்ளவர்கள் மட்டும் வாசிக்கவும். மற்றவர்கள்? சிக்கவும் !

இந்த அத்தியாயத்தில் மட்டும்,   வழக்கமாகப் பின்னால் போடுவதை முன்னால் போடுகிறேன் . விளக்கக் குறிப்புகளைச் சொன்னேன் 🙂

AB : Astral body , இஸ்மு – மந்திரம் ,  மலக்கானியத் – வானவர்தன்மை , ஷைத்தானியத் – தீயசக்தி , ரஹ்மானியத் – நல்லசக்தி , இன்சானியத் – மனிதத்தன்மை , நஃப்ஸானியத் – பேராசைப்படும் ஷைத்தான்தன்மை , ரியாலத் – ‘SS’ பயிற்சி , இல்மு – அறிவு , ஈமான் – மார்க்க நம்பிக்கை , வாஸலாத் / அஸ்மாலைன் – மாந்திரீகப் பயிற்சி , மிஸ்கீன் – பிச்சைக்காரர் , ஜம் – ஒரு பயிற்சி ,  ஹாலராத் – மைபோட்டு ’கணக்கு’ பார்க்கும் முறை , புர்தாஷரீஃப் – பூஷரி இமாமின் கவிதைகளை ஓதுதல் , ஹன்வாய்- குதம் , சல்பலக் – புணர்ச்சி , அதாபு – தொந்தரவு

இருக்கிறீர்களா? அல்ஹம்துலில்லாஹ், வாசியுங்கள்!

அத்தியாயம் 01 | அத்தியாயம் 02 | அத்தியாயம் 03 அத்தியாயம் 04அத்தியாயம் 05 |  அத்தியாயம் 06அத்தியாயம் 07அத்தியாயம் 08அத்தியாயம் 09 |  அத்தியாயம் 10 | அத்தியாயம் 11 | அத்தியாயம் 12அத்தியாயம் 13 | அத்தியாயம் 14 | அத்தியாயம் 15 | அத்தியாயம் 16 | அத்தியாயம் 17அத்தியாயம் 18 | அத்தியாயம் 19அத்தியாயம் 20அத்தியாயம் 21அத்தியாயம் 22அத்தியாயம் 23 |

அத்தியாயம் 24

ஆபிதீன்

*

26.07.1996ல் கொடுத்த ‘இஸ்மு’ :

‘பி சத்வத்திக வபி குத்ரத்திக வபி ஜலாலத்திகல்லாஹூம்ம யா அஜீஜ் யா கரீம்
யா பாஷித் யா ரஹீம் இர்ஹம்னி வஃபத்னி யா முஜீபத்தஃவாத் யா gகனி யா முgகுனி
யா gகுன்னா யா ஹக் யா முபீன்’ – 19 Times / Body Gap 4 அடி/ AB நிற்பது 14 அடியில்.

02.08.96ல் கொடுத்த ‘இஸ்மு’ :

‘பி சத்வத்திக வபி குத்ரத்திக வபி ஜமாலத்திக வபி ஜலாலத்திக்கல்லாஹூம்ம யா அஜீஜ் யா கரீம்
யா பாஷித் யா ரஹ்மான் யா ரஹீம் இர்ஹம்னி வ ஃபத்னி யா முஜீபத்தஃவாத் யா gகனி யா முgகுனி
யா ஹக் யா முபீன்’ – 19 Times / Body Gap 3 அடி.

09.08.1996ல் கொடுத்த ‘இஸ்மு’ :

‘சுபுஹானல் அஜீஜில் கரீம் சுபுஹானல் ஃபத்தாஹில் மத்தீன் யா காதிர் யா ஜமீல் யா ஜலால்
யா அஜீஜ் யா கரீம் யா பாஷித் யா ரஹ்மான் யா ரஹீம் இர்ஹம்னி வஃபழ்னி யா முஜிபத்தஃவாத்
யா gகனி யா முgகுனி அ குனினா யா ஹக் யா முபீன்’ – 25 Times/ Body Gap 2 அடி

16.08.1996ல் கொடுத்த ‘இஸ்மு’ :

‘சுபுஹானல் அஜிஜில் கரீம்சுபுஹானல் ஃபத்தாஹில் மத்தீன் சுபுஹானல் ஹன்னனில் மன்னான்
யா பாஷித் யா ரஹ்மான் யா ரஹீம் இர்ஹம்னி வஃபழ்னி யா முஜிபத்தஃவாத் யா gகனி யா முgகுனி
அகுனினா யா ஹக் யா முபீன்’ – 31 Times

பயிற்சி :

மூச்சுப்பயிற்சி முடிந்து காலிலிருந்து தலைவரை உணர்ந்து , பிறகு கற்பனையில் எழுவதற்கு முன் , Body, Milky white கலரில் இருக்கும். ஜட்டியும் milky white. பிறகு கற்பனையில் எழுந்து ஓதவேண்டும். ஓதிவிட்டு, படுத்து, AB பிரிந்ததும் (AB வழக்கம்போல bodyயின் Nature Colorல் – ஜட்டி மட்டும் milky white) ஓதிவிட்டு, படுத்து, PBயிலிருந்து EB, IB இரண்டடிக்கு பிரியும். அப்போது PB- Milky white color, EB – Light Scarlet Red, IB – Light Blue. இரண்டு Bodyகளும் PBயுடன் mergeஆனவுடன் PB – Sky Blue colorல் மாறி இருக்கும். பிறகு AB, PBயுடன் merge ஆனதும் மறுபடி PB, Milky White கலராகி எழுந்து அமர்ந்துதான் இஸ்மு ஓதவேண்டும். ( EB, IB கலர் மாறினாலும் ஜட்டி மட்டும் Milky White)

23.08.1996ல் கொடுத்த ‘இஸ்மு’ :

‘சுபுஹானல் அஜீஜில் கரீம். சுபுஹானல் ஃபத்தாஹில் மத்தீன். சுபுஹானல் ஹன்னானில் மன்னான்
சுபுஹானல் வதூதில்ஹக். சுபுஹானல் ரஜ்ஜாக்கில் முபீன் யக்ஃபிர்லி வர்ஹம்னி
யா முஜீபத்தஃவாத் யா முனீரல் ஆலமீன் யா ஹக் யா முபீன்’ – 41 Times / Body Gap 1 அடி. கலர், முந்தைய ஸ்டெப்-ஐ விட அடர்த்தியாக (Dark).

*

23.02.1996 கேஸட் தொடர்ச்சி :

‘இடமும் காலமும் ஒண்ணா இருக்கனும்… ஏண்டா, ஒரு சேர்-ஐப்போட்டு அமைதியாக ஒரு இடத்திலெ உட்கார்ந்து எழுதிப்பாருங்க. அந்த சேர்லெ உட்காரும்போதெல்லாம் அந்த மனப்பான்மை வரும். ஏன் இப்படி சொல்லக்கூடாது? ‘மலக்கானியத்’துதான் சேர்லெ கலந்து இக்கிதுண்டு சொல்லக்கூடாதா? அதுபோக, மனித உணர்ச்சியையே பலதரம் பிரிக்கும்போது ஷைத்தானியத், ரஹ்மானியத்துண்டு சொல்லியிக்கிறேன். மலக்கானியத் இருக்கு, இன்சானியத் இருக்கு, நஃப்சானியத் இருக்குண்டு ஏன் சொல்லலே? உங்களுக்கு பக்குவம் பத்தலே. அதனாலெ , ‘ரியாலத்’தை கரெக்டா செய்யிங்க, ஜாக்கிரதையா – அக்கறையா செய்யிங்க. இதைவிட சிறந்தது ஒண்ணும் கிடையாது’

‘மாறுபட்ட உலகம் இருக்குங்குறதை நீங்க பார்க்கும்போது , கண்ணால பார்க்குறதா நெனைக்க வாணாம்; பிட்யூட்டரி; கிளாண்ட்ஸாலெ பாருங்கண்டு சொல்லியிக்கிறேன். நீங்க பார்க்குறது கண்ணுண்டு நெனைக்கிறீங்க; கண்ணல்ல. இது outer sense. Innner Sense ஒண்ணு இருக்குது. அதுதான் பாக்குதுண்டு சொல்லியிக்கிறேன். அப்பப்ப லேசுலேசா திணிச்சிட்டுதான் அங்கங்கே வந்திருக்கேன். திணிக்கிம்போது (உங்க) கண்ணு ஆடுது! சரியா புரியலே. அதுக்கு மேலே திணிக்க முயற்சி பண்ணுறது முட்டாள்தனம். செரிக்காது. வாந்தி வந்துடும். இப்பக்கூட பக்குவமான நிலையிலெ இல்லை நீங்க. ஆனா எதுக்கும் ஒரு அவுட்லைன் போட்டுவச்சாக்கா பின்னாலெ புரிய ஆரம்பிக்கும்டுதான் சொல்லுறேன்’

*

‘அதிர்ச்சி குழப்பம்லாம் இல்லாம ஸ்ட்ராங்கா இருந்தாக்கா ‘இல்மு’ வர ஆரம்பிக்கும். அந்த ‘இல்மு’ வர ஆரம்பிச்சா பொண்டாட்டியோட முறையா உறவு வைக்கிம்போது பாம்பு கடிச்சாகூடத் தெரியாது… தெரியாதது மட்டுமல்ல, விஷமே ஏறாது. இதை நம்ம செட்டு புள்ளைங்கள்ட்ட சொல்லிக்கிட்டிக்கிம்போது சேத்தான்பாவா – அவனை மாதிரி கழிசடை உலகத்திலேயே கிடையாது – ‘அந்த இன்பத்திலே தெரியாது’ண்டான். அவன் எவ்வளவு தறுதலையா போனாங்குறதுக்கு இன்னும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் (சொல்றேன்)..

(நம்ம) செட்லெ சேருறதுக்கு பெரிய ஆளுலாம் கெஞ்சுவானுவ. முடியாதுண்டுடுவேன். செட்லெ சேர்ந்தா , ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்சன் என்னா தெரியுமா? நான் பக்கத்து வீட்டு வாசல்லெ உட்கார்ந்திருப்பேன் பார்த்துகிட்டு. அப்ப பொண்டுவள்ளாம் கறிக்கடைக்கு போவாஹா. அப்ப பார்த்து (வாசலை) கழுவ சொல்வேன்! கழுவுனா ஊரு என்னா சொல்லும்? ‘பணக்காரனை மடக்கி போட்டுட்டான்!’ங்கும். அதனாலே ,வந்துட்டுப் போ; செட்ல சேர்க்க முடியாது! பணக்காரனா இந்தாலும் உள்ளே வந்தா equalதான் – எல்லா செட்புள்ளையிலோடும். அந்த காலம்..

இந்த சிஸ்டம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி மத்றஸாலெ – ஒரு ரூம்லெ – ஒரு காரியம் செஞ்சிக்கிட்டிந்தேன் . அப்ப திடீர்ண்டு மல்லிகைப்பூ வாசம் அடிச்சது எனக்கு. பக்கத்து ஜன்னலுக்கு பின்னாலெ குளம் இருக்கு. அக்கரையிலேர்ந்து அந்த வாசம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பில்லே. இது… ரூமுக்கு கிட்டே காட்டுனா எப்படி வாசம் அடிக்குமோ அப்படி அடிச்சிச்சி. எந்த எடத்துல உட்காரக்கூடாதோ அந்த அளவுக்கு நெருங்கி (ரூம்லெ உள்ளவனுவ) உட்கார்ந்திருந்தானுவ. விஷயத்தைச் சொல்லி , அவன்ற சட்டையப் புடிச்சி, அங்கே உட்காராதே..இங்கே வா’ண்டு இழுத்துவச்சி பேசிக்கிட்டிக்கிறேன் . சேத்தான்பாவாவும் இருந்தான். எவ்வளவு பெரிய மோசமான மனப்பான்மை! ‘எப்படி இங்கே வாசம் அடிக்க முடியும்?’டு கேட்டான். கேட்டவுடனேயே ‘குப்’புண்டு அடிச்சிச்சி. ‘இப்படித்தான்’டேன். எல்லாரும் உணர்ந்தான். அவனும் உணர்ந்தான். உதறிவுட்டுக்கிட்டு , ‘எங்கேயாச்சும் காத்துல வந்திக்கிம்’டான்! ஈமான் கெட்டதனம் லைஃபையே வீணாக்கிடும். நான் scientificஆ பேசிக்கிட்டிந்திட்டு totally unscientificஆ இப்ப பேசிக்கிட்டிக்கிறேன், which is more scientific! விளங்குதா? விஞ்ஞானத்தை வுட்டு மாறலே.. இது deeper science. more scientific.! அப்பப்ப அனுபவம் வரும்போது தெரியும். இப்ப சொன்ன செய்தியை பாதுகாத்து வச்சிக்குங்க. இந்த உண்மை உங்களுக்கு புரிஞ்சா , கையை நீட்டுன உடனேயே பத்திக்கிட்டு எரியிறது, கையால குத்துனா படத்துலே பொத்தலாவுறது, படத்துலெ குத்துனா நெஞ்சுல இறங்குற செய்வினை , எல்லாம் ஈஸியா புரியும். அதுக்காகத்தான் ‘வாஸலாத்’ வேணும் – ‘அஸ்மா’ லைன்ல இருந்தா. ‘வாஸலாத்’ பண்ணப்பண்ண ‘நாம தனிப்பட்ட ஆளல்ல, நம்மளை சுத்தி எல்லாம் இருக்கு, எல்லாத்தையும் பாக்கலாம், பேசலாம்'(டு புரியும்). இப்ப நீங்க பண்ணுற ரியாலத் ..உடலு, சட்டை, கம்பளிண்டு போட்டுக்கிட்டிக்கிறதாலே உங்களை அணைக்க முடியாது. முச்சம் வுட முடியாது. உங்க சட்டையத்தான் முச்சம் வுடலாம். முச்சமே வுடமுடியாதுண்டு சொன்னா bodyல ஒவ்வொரு உறுப்பும் ஒவ்வொரு உறுப்போடு கலந்து உங்கள்ட்டெ எப்படி நான் உறவு வைக்க முடியும்? முடியாது. Astralலெ எல்லா ’டச்’சும் வரும். உங்கள்ற சட்டை மாதிரி, பனியன் மாதிரி, கைலி மாதிரி கீழே கிடக்குறது. அதை நீங்க சப்போர்ட் பண்ணிக்கலாம்.

உடம்புண்டு ஒண்ணும் கிடையாது. எப்ப உடம்புண்டு ஒண்ணும் கிடையாதோ எங்கேயும் பூரலாம், வெளிவரலாம். (இந்தோனேஷிய அதிபர்) சுகர்னோ, வீட்டுலெ இருக்கிம்போது bomb போட்டானுங்க. போட்ட அந்த செகண்ட்லெ (சுகர்னோ) அவன் வூட்டுல இல்லே! இதுக்குலாம் அர்த்தம் இப்ப ஈஸியா புரியும். எப்படி சாத்தியம்டு புரிய ஆரம்பிக்கிம், ‘நாம்’ங்குறது Body அல்ல; Pure Soul..’ – ‘S’

*

03.09.1996

விஞ்ஞானம் எனக்கும் பதில் சொல்ல வேண்டும். சென்றவருடம் , ஏப்ரல் 13 முடியும் நேரத்தில் , ரூமை விட்டு ஒண்ணுக்கு வெளியே வந்த நேரத்தில் , என் வாப்பா வெளியில் நின்றதைப் பார்த்தேன். தூக்கிவாரிப் போட்டது. பயந்து போய் திரும்ப ரூமுக்கு ஓடிவந்து கதவைத் தாளிட்டுக்கொண்டேன். உடம்பெல்லாம் உதறிற்று. மனசு குழம்பிற்று. மார்ச் 13ஆம் தேதி அவர்களுக்கு நெஞ்சுவலி வந்தது. என் பிறந்த நாள். உம்மா வழக்கமாக அன்று நெய்சோறு, தாழிச்சா ஆக்கி மிஸ்கீன்களுக்கு கொடுப்பார்கள். ஏனோ முதல்பிள்ளையான எனக்கு மட்டும் அதைத் தவறாமல் செய்து வந்தார்கள். சபரில் இருந்துவந்து , தங்கை ஹலீமாவின் முதல் கல்யாணத் தோல்வியில் துவண்டு போயிருந்த வாப்பாவிற்கு அந்த சாப்பாடு நெஞ்சுவலியைத் தந்துவிட்டது. அன்று பிழைத்தது மறு பிழைப்புதான். அடுத்த 13-ஆம் தேதி துபாயில் -அவீரில் – என் எதிரில் நிற்கிறார்கள்! இருந்தாலும் , ஒன்றும் நடந்திருக்காது என்று மனதை ஆற்றிக்கொண்டு படுத்த அடுத்த நாள் காலையில் முழிக்கும் முன்னரே அந்த அதிகாலையில் கதவு தட்டுப்பட்டது. நண்பர் ஃபரீதும் செல்லாப்பாவும் நின்றார்கள். ஃபரீது அப்போது விசிட்விசாவில் வந்து வேலைதேடிக் கொண்டிருந்த நேரம். இரண்டு நாளைக்கு முன்பு அவீரிலுள்ள கம்பெனி ஒன்றிற்கும் இண்டர்வ்யூ சம்பந்தமாக வந்திருந்தார்தான். அந்த கம்பெனியில் மறுபடி கூப்பிட்டிருக்கிறார்களா அவரை? ஆனால் இந்த அதிகாலையில் ஏன் வரவேண்டும்? அவர் தனது வழக்கமான நிதானத்துடன் ரூமில் உட்கார்ந்துகொண்டு , ‘நேத்து உங்க வாப்பா கொல்லைக்கு போயிருக்கும்போது தடுமாறி கீழே வுழுந்துட்டாஹலாம்’ என்றார். அதற்குப்பிறகு மௌனமாக இருந்தார். நான் செல்லாப்பா தொடருவான் என்று எதிர்பார்த்தேன். அவன் என்னைப் பார்ப்பதை தவிர்த்தான், கண்ணில் கலக்கத்தோடு. எனக்கு உடம்பெங்கும் அதிர்வு உண்டானது. ‘என்ன ஆச்சி?’ என்றேன், ஃபரீதைப் பார்த்து. வாய் குழறிற்று.

‘போச்சு..!’ – ஃபரீது குனிந்துகொண்டே தலையாட்டியபடி மெதுவாகச் சொன்னார்.

என்ன அழகாக மௌத்தைச் சொன்னார்! என் சீதேவி வாப்பா.. என்ன சொல்ல இரவு வந்தீர்கள்? ஃபரீது குறிப்பிட்ட நேரம் , சரியாக அவர்கள் ஊரில் – உம்மாவின் மடியில் – தலை சாய்ந்த நேரம். இந்த விஷயத்தை உம்மாவிடம் மட்டும்தான் சொன்னேன் ஊரில். அழுதார்கள்.

சர்க்காரிடம் சொல்லியிருக்க வேண்டும்..

*

23.02.1996 கேஸட் தொடர்ச்சி ..

‘எஜமான் (சாஹூல் ஹமீது பாதுஷா) ‘ஜின்’னை ‘வாஸலாத்’ பண்ணலே.. போற பாதையிலே கிடக்குது அது. ஜின்னுங்குறது ஒரு ரூவாண்டு சொன்னா அஹ நூறுரூவா நோட்டுக்கு ட்ரை பண்ணுனாஹா.. ஒரு ரூவா , அது உள்ளே வந்துடும்லெ?!’

’Astralதான் நாம. இந்த manifestation , சில நேரங்கள்லெ , போட்டிருக்கிற சட்டைய கழட்டி மாட்டுனதா தெரியும்; மாட்டப்படும்! அதை லேசுல கழட்ட முடியாது. சட்டையை அலமாரிலெ வச்சிருப்போம். இந்த சட்டையை போட்டிருப்போம். அவ்வளவுதான். அப்படி வரும்போது சொல்லுங்க; ஆனா பயப்படாதீங்க’

*

‘எதற்காகப் படைத்தானோ அதை நீ செய்யவிடுண்டு ‘துஆ’ ஒண்ணு சொன்னீங்க. நாங்க நல்லா வாழனும்டு ஆசைப்படுறோம். அவன் படைச்சது… நம்மளை வந்து..’ – மீராமெய்தீன்

‘அந்த ஆசையே அவன் உங்களை படைச்சபிறகு ஏற்ப்பட்டதுதான்! உங்களை எதுக்காகப் படைச்சானோ அவன்ற ஆசைதான் அது. அவன்ற ஆசையாக செய்ய வுடுங்கண்டுதான் நான் சொல்றேன். மனுஷனுக்கு வர்ற ஆசைபூரா ‘அவன்’ கொடுத்ததுதான், தெய்வத்தன்மை பொருந்தியதுதான். ஏன் செய்யலேண்டு கேட்டா நாம physicalஐயும் emotionalஐயும் intellectஐயும் ஒண்ணா கலந்துக்கிட்டு நாமளா குழம்பிக்கிட்டு அலையிறோம். முனீர்.. அவன் வழிகெட்டுப் போனதுக்கு என்னா காரணம்? உஸ்தாதுட பேச்சைவிட மூளைக்கி அதிகமா வேலை கொடுத்தான். ரொம்பபேரு வீணா போறதுக்கு இதுதான் காரணம் . அப்புறம்..நான் சொல்லும்போது கேட்டுக்குங்க; கேள்விகேட்டு பதில் வாங்க முயற்சி பண்ணாதீங்க. அந்த பதில்லெ உண்மை இருக்காது’

‘இல்லே..எனக்கு டவுட்டு..’

‘டவுட் தானாவே தெளிவாயிடும். இல்லே டவுட்டை வச்சிக்கிட்டு இருங்க. என் பதில்லெ வந்துடும்’

‘இல்லே சர்க்கார்.. ‘அவன்’ற நாட்டம் , நாம கெட்டுப்போயி அலையினும்டு இருந்தா?’

‘பீயை திங்கினும்டு ஆசை வந்திச்சா யாருக்காவது? பீ, ஹல்வா மாதிரி இருந்தாலும் திங்க மனசு வருமா? அப்ப எதுலே ஆசைவருதோ அது முடியும்டு அர்த்தம். ஆனா ரொம்ப பேருக்கு இதுக்குள்ள விலையைக் கொடுக்கத் தெரியலே, பழக்கமில்லாததாலே. மசால் தோசை என்னா விலையோ அதே விலைதான் ஒரு முகம் பாக்குற கண்ணாடிண்டும் நெனைச்சிக்கிட்டிக்கிறோம். ஆனால் நாம physical Bodyலே இக்கிறதுனாலே சிலதுக்கு விலையை அதிகமாகொடுக்கவேண்டியிக்கிது. சிலதுக்கு குறைச்சி கொடுக்க வேண்டியிக்கிது. கூடக்கொடுக்குறது, நாம வளரும்போது குறைஞ்சிடும். வளரலேண்டு சொன்னா குறைச்சலா கொடுக்குறதுக்கு அதிகம் கொடுக்க வேண்டியிக்கிம். எவ்வளவோ வகையிலே கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கிறான், கஷ்டப்பட்ட காரணத்துனாலே-யே அதைவிட பன்மடங்கு கடன்பட்டு செலவு பண்ணுறமாதிரி வருது. இதுக்குலாம் என்னா காரணம்? என்னா சொல்றானுவ? ஆண்டவன் சதி செய்யிறான்! ஆமா, அவனுக்கு வேற வேலை இல்லை பாருங்க! அவன் ‘வாடா..வாடா’ண்டு கூப்புட்டுக்கிட்டு , அணைக்கிறதுக்கு ஆசைப்பட்டுக்கிட்டிக்கிறான். நீங்களோ விந்து வெளிவந்த உடனேயே எந்திரிச்சிட்டீங்க! ஏன், சின்ன வயசுலே சொல்லப்பட்டது; விந்து கெட்டது, கெட்டதுண்டு..! அதுலெ என்னா பவர் இருக்குண்டு தெரிஞ்சீங்கண்டு சொன்னா.. நக்குவீங்க. இதெல்லாம் சொல்லிக் காட்டக்கூடிய அறிவல்ல. எழுதப்படாத அறிவு இது’

‘Phsycal Bodyக்கு Architypeங்குறது..?’

‘Astral Forceதான். இதுதான் எல்லாத்தையும் (3 Bodyஐயும்) control பண்ணுது.. இப்பத்தான் கேள்வி கேட்டு பதில் வாங்க முயற்சி பண்ணாதீங்கண்டேன்!’

‘இல்லே..’ரியாலத்’துக்கு உள்ள தெளிவு..’

‘எனக்குத் தெரியும் எப்படி தெளிவு படுத்துறதுண்டு. நான் கொடுக்குறதை மட்டும் வாங்கிக்குங்க, போதும். முதல்லெ கேள்வி கேட்டு பதில் சொன்னதுனாலதான் காலணாவுக்கு புண்ணியம் இல்லாம போச்சு- எல்லா செய்தியும். அதாவது , சில நேரங்கள்லெ , செய்யிற ஆசையை விட அதிகம் தெரிஞ்சிக்கனும்ங்குற ஆசை வந்துடும் – அதிகமா! அது கூடாது. நான் சொன்னதை அனலைஸ் பண்ணுங்க – ‘ஜம்’முலெ. பதில் கிடைச்சா சரி; இல்லே , டவுட் இருந்தா கேட்டுக்குங்க. அவ்வளவுதான்’ – ‘S’

*

‘Bodyயோட உணர்ச்சி Bodyஐ கெடுக்காத அளவுக்கு emotion இருக்கனும். emotion, பாடியை control பண்ணுறதுக்கு மூளை கரெக்டா இருக்கனும், பக்குவ நிலையிலே வரனும்டு சொன்னேன். வாட்ச் ஓடாம இருந்தா கரெக்டா ஓட வையிங்க, சட்டை கிழிஞ்சிருந்தா தைய்யிங்க, கைலில பொத்தல் இருந்தா அதை சுன்னிக்கி நேரா வைக்காம சூத்தாமட்டை பக்கம் வைங்கண்டு சொல்றேன். அவ்வளவுதான். Nothing More, Nothing Less; அவ்வளவுதான்! இதுலெ உங்களுக்கு அழுத்தமான நம்பிக்கை, what is whatண்டு புரிய ஆரம்பிச்சிட்டா physicic surgeryங்குறது எப்படி சாத்தியம், operationலெ ஒண்ணும் முடியாதது ஓதிப்பார்த்தா எப்படி முடியுதுண்டு தெரியும். உட்கார்ந்த இடத்துலேயே எதையும் செய்யலாம்.

’எதையும் செய்யிற பவர் வந்துட்டு உட்கார்ந்தாலும் நீங்க வளர முடியாது. ஒரு தசுவமணியை கழுத்துல போட்டு , கல்லுள்ள மோதிரத்தை கையிலெ மாட்டிவுட்டு , மந்திரவாதியா ஆக்கி வச்சிடுவானுவ. மந்திரவாதி ஆனீங்கண்டா ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி என்னா தெரியும்லெ? எதுர்த்த வூட்டுலேர்ந்து ஒத்தவன் வருவான். ‘மூணு வருஷத்துக்கு முந்தி ஜோப்புல ஒரு ரூவா காணோம், பொண்டாட்டி எடுத்திருப்பாண்டு நெனைக்கிறேன், ‘ஹாலராத்’ போட்டு சொல்லுங்களேன்’ம்பான். ஹூம்ம்.. பெரும் மட்டமான லைன் இது.

’எவ்வளவு நேரம் அசையாம ஆடாம ஒரே நிலையிலெ இருக்க முடியுமோ அவ்வளவுக்கு நல்லது. physical bodyயின் அசைவை கண்ட்ரோல் பண்ணுனா subconcious உள்ள materialலாம் , குப்பை கூளம்லாம் வெளிவர ஆரம்பிக்கும். இல்லே, ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லா வரும், இல்லே, ஃபோர்ஸ் மாதிரி தெரியும். அதையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுனா unconsciousக்கு வந்துடும்.

’என்னா செய்தி…, என் மனசோட உங்க மனசு இணைய மாட்டேங்குது.. அது நினைக்கிறது உங்களுக்கு விளங்க மாட்டேங்குது.. இந்த ரூட்டு…ம்….. ‘பர்பத்பே அப்னா தேரா’வா ‘சர்பத் பே கிப்னா ‘தேரா”வாண்டோ ஒரு படம் , அந்தக்காலத்துலெ.. அதுல ஒரு துறவி மலைமேலே வாழ்ந்துக்கிட்டு இருப்பாரு. அவர்ட்டெ ஒரு பொம்பளை வேலை செஞ்சிக்கிட்டு இருப்பா. சொல்ற சாமானை – சும்ம்மா அப்படி பார்ப்பாரு துறவி – எடுத்துத் தருவா அவ. கிராஜுவலா டெவலப் பண்ணிப்பண்ணி ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லைக்கு போனவுடனேயே , அவர் அப்படி நினைச்சி திருப்பின உடனேயே ‘படக்’குண்டு எந்திரிச்சிப்போயி அந்த சாமானை எடுப்பா. அதுக்குப்பிறகு , என்னா வேணும்டு நினைக்கிறாரோ அந்த சாமானை கொடுப்பா. பிளாக் & வொய்ட் படம். பழசு.. இந்த mentality ( உங்களுக்கு) இல்லே.. என் மனசுலே வர்றது telepathically போவனும். ஆனா இங்கே mind alignation வரமாட்டெங்குது. ‘புர்தாஷரீஃப்’லெ பார்த்தேன். outer circleக்கு முன்னாடி inner circle எந்திரிச்சிப் போவுது! ‘தொலையட்டும்’டு வுட்டேன். இருந்த ரெண்டு பேர்ட்டெ காமிக்கலாம்டு பார்த்தேன், எனக்கு அலுப்பா இருந்திச்சி. நான் காட்டலே..’

*

‘மைமூனா.. ஒரு ’ஜின்’னின் பெயர். சர்க்காரின் கூட்டாளி மீராஹூசைன் மரைக்கார் என்பவர் , ஒருநாள் தாங்க முடியாத கஷ்டத்தில், இந்த ஜின்னை ரெண்டு கையையும் நீட்டி கூப்பிட்டுக் கத்தினாராம். மற்ற சீடர்கள் விரண்டோடியிருக்கிறார்கள். ‘அப்போ கேட்டேன் பையனுவள்ட்டெ..’ஏம்ப்பா அதெல்லாம் இப்ப இல்லே.. பொய்டுச்சிண்டு சொல்லியிருக்கேன்லெ.. ஏண்டா ஓடுனீங்க?ண்டு கேட்டேன். ‘முதல்ல இருந்தோமேண்டு இரக்கப்பட்டு வந்துட்டா என்னா செய்யிறது?!’ண்டானுவ!’

*

‘இந்த ‘நஜாத்’ பத்தி சொல்றீங்களே.. ஒரு சிங்கிள் கேள்விக்கு பதில் சொல்ல முடியுமா? லைஃப்-ஐ பத்தி, ஃபோர்ஸ்-ஐப் பத்தி? பாவம்! புத்தி சொல்றதுக்கு நம்மளுக்கு நேரம் கிடையாது. தேவையுமில்லே.’ – ‘S’

‘ஒரு நாளு கனவுலெ.. எனக்கு சொன்னீங்க மாமா.. பத்திகிட்டு ஊரு எரியிதுண்டு..ஏனங்குடி ஊர் தகராறுலெ – அதுக்கு முதல்நாளு’ – மருமகன்

‘அப்படி சொல்றதை.. சிலபேரு, ‘சர்க்கார், ராத்திரி நல்லா புலம்புனீங்க.. எங்களுக்கு சிரிப்பு வந்துடுச்சி’ங்குறாஹா!’ – ‘S’

*

‘வெளி மனுசனை பாருங்கண்டு சொன்னேன். ஏன் அப்படி சொன்னேன்?’ – ‘S’

‘அவங்க குறை நம்மள்ட்டெ இக்கிதாண்டு பார்க்க’

‘ஏற்கனவே இருந்த நம்ம வேற, இப்போ உள்ள நாம்ம வேறதானே? ஏற்கனவே உள்ள பழையதை பார்க்கலாமுலெ உங்க லைஃப்லேயே? இப்ப நீங்க டோட்டலா மாறிட்டதுனாலே , மாறுவதற்கு முந்தியுள்ள நீங்க டோட்டலி டிஃபரெண்ட் பெர்ஸனாலிடிதானே? அந்த ஐடியா ஏன் வரலே?’ – ‘S’

*

‘ஹன்வாய்’ அரிப்பு :

‘எந்தப் பேச்சும் உருப்படியா பேசுறதுக்கு ஜனங்க லாயக்கில்லே.. அவங்க கேட்குற கேள்வியிலெ முக்காலே மூணு வீசத்துக்கு மூணு வீசத்துக்கு மூணு வீசம், அடையிறதுக்கு ஆசையில்லாம கேட்குறாங்க. அவங்கள்ட்டெ பேசுறதைவிட முட்டிக்கிட்டு சாவுறது மேலேண்டு தோணுதா?’ – ‘S’

‘தோணுது’

‘சரி, இந்த நல்ல ரிஸல்ட் எதனாலே வருது?’

‘ரியாலத்தாலே’

‘அதை நல்லா அறியிறீங்களா? அப்போ , எந்தெந்த பழக்கங்கள்லாம் தேவையோ அதை ‘ரியாலத்’ உண்டாக்குதுண்டு சொல்றீங்க, அப்படித்தானே? ‘ரியாலத்’ செய்யிற பழக்கத்துலே, ரியாலத் செய்யக்கூடிய செயல்லெ, ரியாலத் பழக்கமாயிடிச்சா? அப்படி பழக்கமாயிடிச்சிண்டு சொன்னா, எவ்வளவு பெரிய மனக்கஷ்டமா இருந்தாலும் உங்களாலே செய்ய முடியனும். செய்யாம உங்களாலெ இருக்க முடியாது. சூத்து வாயிலெ பீ இருந்தா எப்படி இக்கிம்? அப்படி இக்கிம்! பேண்டுதான் ஆவனும்’ – ‘S’

*

‘சல்பலக்’:

ஒரு சீடர் பேசும்போது பேச்சைத் தொடர்கிற இன்னொரு சீடருக்கு :

‘நீ சொல்லுறது எப்படீண்டா ..’பிரியாணி திங்கிம்போது முந்திரிப்பருப்பு வாயிலெ பட்டுச்சி’ண்டு அவர் சொன்ன உடனேயே, ‘அதை நான் கடிச்சி முழுங்கிட்டேன்’ங்குற மாதிரி இருக்கு! அவர், ‘அவளை அணைச்சி முச்சம் உட்டேன்’டு சொன்ன உடனேயே நீ ‘சல்பலக் பண்ணுனேன்’ங்குற மாதிரியும்தான்! தப்பு தெரியுதா? எல்லோரும் சேர்ந்து ஊர்வலம் பார்த்திருந்தா ஒரு கொடி வந்திச்சி..அதுக்கு பின்னாலெ மனுஷன் உட்கார்ந்திருந்தாண்டு சொல்லலாம்!’

*

‘வாஹிது சாபு பைத்தியக்கார ஆஸ்பத்திரி’ :

‘ஒண்ணு , எழுதப்படிச்சிக்குங்க – படிக்கிறவனுக்கு ‘பாரபைத்தியம்’ புடிக்காம இருக்க. How to write lettersண்டு புத்தகம் கூட இருக்கு. அதுக்கு முன்னாலெ , இங்கிலீஷ் படிச்சிக்குங்க – அதை படிக்கிறதுக்கு. இல்லே, எழுத்தாளனா மாறிடுங்க. எனக்கு ‘அதாபா’ இருக்கு. வெளங்கவே மாட்டேங்குது. நான் ஒண்ணு கேட்க நீங்க ஒண்ணு சொல்ல.. அதுக்குத்தான் நான் சொன்னேன், ‘வாஹிது சாபு பைத்தியக்கார ஆஸ்பத்திரி.. இங்கே டாக்டர் உட்பட பைத்தியம்’டு Board போட்டா ‘சலாமத்’தா பொய்டும்டு. நான் என்னா கேக்குறேன், நீங்க என்னா சொல்றீங்க?’

*

‘துஆ’ :

‘துஆ கிஆ ஒண்ணும் கிடையாது. ஆசைப்படுறதுதான் துஆ. அதை வெளங்கிங்குங்க முதல்லெ. தனித்தனியா பிரிக்காதீங்க. அத்வைதத்தை துவைதமா மாத்தாதீங்க.’

*

‘பட்டம் வாங்குறதும் பென்ஸ் கார் வாங்குறதும் ஆண்டவனுக்கு ஒண்ணுதாண்டு ஆரம்பத்துலே சொன்னீங்க. போனவாரம் ’டாக்’லெ , மசால்தோசை வாங்குறதும் ஒரு பெரிய கண்ணாடி வாங்குறதும் ஒண்ணல்ல’ண்டீங்களே..’ – சீடர்

‘அதை எந்த பேசிஸ்லெ சொன்னேன்?’ – ‘S

‘துஆ கேட்குறதை வந்து.. பெருசா கேளுங்கண்டு..’ – அத்வைதம் துவைதமாகிறது சீடரால்.

‘மசால்தோசையை எந்த பேசிஸ்லெ சொன்னேன்? இப்படி இருக்குமோ..? இந்த பயிற்சி வேற , அந்தப் பயிற்சி வேற, அதுக்கு ஸ்ட்ரென்த் தேவை, மசால்தோசை வாங்குறதும் ஒரு வீடு வாங்குறதும் ஒண்ணுண்டு சொல்லியிருப்பேன். அந்த contextஐ வுட்டுப்புட்டு ரெண்டையும் ஒண்ணாக்குனா எப்படி? ‘மஞ்சள்புடவை உடுத்துனவள்லாம் உங்க பொண்டாட்டிண்டு நெனைக்க ஆரம்பிச்ச என்னாவும் தெரியும்லெ? எந்த contextலெ அதைச் சொன்னேன்? இதை எப்ப சொன்னேன்? அதை சொல்லுங்க இப்ப..’

‘ஆசைப்படும்போது ஏன் சின்னதாகவே ஆசைப்படனும்ங்குறதுக்கு..’

‘ம்..அது கரெக்ட்தான். இதை எப்ப சொன்னேன், எந்த பேசிஸ்லெ சொன்னேன்? சின்னபொருளுக்கு சின்ன instinct தேவை. சின்ன பொருளுக்கு எப்படி இண்ட்ரஸ்ட் கொடுக்குறீங்களோ அக்கறை வைக்கிறீங்களோ, அந்த அளவுக்கு பெருசுக்கு வச்சிக்கொடுத்து பழக்கப்பட்டபிறகு , எல்லாமே ஈக்வல் ஆயிடும். அப்ப ‘விலை’ண்டு கொடுக்க நினைச்ச உடனேயே காரியம் முடிஞ்சிடும். முதல்லெ சொன்னது அந்த கட்டத்துக்குத்தான் பொருந்தும். இப்ப ‘க்ளீயர்’ ஆனிச்சா?’ – ‘S’

எங்கே ஆச்சுது? இன்னொரு சந்தேகம் முளைக்கிறது..! ரவூஃபுக்குத்தான்.

‘சிக்கல் வரும்போது சிக்கலோடு சேர்த்து ரியாலத் செய்யனும்டு சொன்னிங்கள்ளே.. புரியலே அது’

‘இல்லப்பா.. ரியாலத் பன்ற டைம் தனி. அப்ப சிக்கல் வந்து ரியாலத்தை கெடுக்காம இரிக்கனும். ரியாலத்தை எப்போதும் பண்ணலையில்லெ? டென்சனா இந்தா என்னா செய்வீங்க , (ரியாலத்) பன்றதுக்கு முன்னாடி? அந்த டென்சன் வர்ற நேரத்துலெ , ‘நமக்கு ரிலாக்சேஷன் இருக்கு. ரியாலத் இருக்கு. நமக்கு என்ன கவலை?’ண்டு அந்த டென்சனையே ரியாலத்தா மாத்திடனும். ஒரு நாளையிலெ நீங்க நினைக்கிற எந்த நினைப்பும் , செயலும் , ரியாலத்தை மறக்கவே முடியாது. நீ consciously மறந்துடுண்டு (நான்) சொன்னா என்னா அர்த்தம்? அதை ஓதிக்கிட்டு கற்பனை பண்ணிக்கிட்டிருக்க வாணாம்டு அர்த்தம். இப்ப ரியாலத்தோடு சேர்த்து பண்ணுண்டா என்னா அர்த்தம்? ‘நமக்கு இருக்குதே மருந்து.. all cure. வேற வார்த்தையிலே சொன்னா we are all powerful for all நோய்! நமக்கு இதெல்லாம் நத்திங்ண்டு நெனைக்கனும் – மத்த நேரங்கள்லெ. ரியாலத் பண்ணும்போது ரியாலத்தை மட்டும்தான் நினைக்கனும். அப்படி நினைச்சி பழக்கப்பட்டா எந்த டென்சனும் ரியாலத்தில் இருக்காது. ஒரு பேய் படத்தை 50 பேர் தனியா உட்கார்ந்து பார்த்தா 5000 ரூவா தர்ரேண்டு சொன்னேனே.. எதனாலே? அந்த conscious மறந்து பொய்டும். உருவம் வரும்போது உருவமும் நீங்களும் இருக்குற மாதிரிதான் தெரியும். பிராக்டிஸ்லெ வர்ற காட்சிண்டு தெரியாது. அப்ப என்னா செய்வீங்க? அபுபக்கர் ஒரு செய்தி சொன்னாரு.. அப்ப அவர் தன் வூட்டுலெ தனியா இருந்தாரு. நான் கேட்டேன், ‘நீங்க வூட்டுக்கு போறீங்க.. வூட்டுலெ யாரும் இல்லே..ஸ்விட்ச் போடுறீங்க..லைட் எரியலே.. என்னடா இது விளக்கு கொளுத்தனுமே..ண்டு நெனைக்கிம்போது ஒரு கை வந்து நெருப்புப்பெட்டியை கையில கொடுக்குது. என்னாவும்?’.

‘ஒண்..ணும் ஆவாது. காலையிலே கூட்டம் கூட்டமா ‘கண்டுக்க’ வருவாஹா!’ – அபுபக்கர். பழைய துணிச்சல்!

‘இப்ப நெஞ்சைத் தொட்டுப்பார்த்து சொல்லுங்க.. அப்படி வந்தா என்னா செய்வீங்க?’ – இது புதிய சீடர்களுக்கு கேள்வி.

‘நெருப்புபொட்டியை வாங்கி கொளுத்துவேன்!’ – கவுஸ் மைதீன் பயத்தில் உளர, ஒரே சிரிப்பு!

‘காட்சி கண்ணுக்குத் தெரிஞ்சாலோ..சத்தம் கேட்டாலோ.. ’சென்ஸ்’ கை கால்லெ பட்டாலோ பயப்படக்கூடாது. அது ரொம்ப முக்கியம்’ – ‘S’

(தொடரும்)

 

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s